Jiří Voda: Naší specialitou v JET Investment Management je koupené podniky postavit zpátky na nohy, tak aby si na sebe nejen zpětně vydělaly, ale byly silnými prosperujícími podniky v dlouhodobém horizontu.

02:05 3 CommentsJiří Voda, CFA, v roce 2003 absolvoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a od roku 2012 je také držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst). Od roku 2000 působil v bankovním a investičním sektoru, nejprve v bankovní skupině UniCredit – Živnostenská banka, poté v Pioneer Investments a nakonec v Citibank, kde se zaměřoval na spolupráci s nadnárodními a velkými lokálními korporacemi. Od roku 2014 působí v české private equity skupině Jet Investment Management Igora Faita jako ředitel investičních projektů. Jiří zde vyhledává příležitosti k restrukturalizacím společností, které následně i sám aktivně řídí. V současné době je například členem představenstva ve společnostech PBS INDUSTRY a STROJÍRNY POLDI. O jeho zkušenostech ze sektoru private equity si s ním povídal Michal Stupavský, CFA.

Michal: Private equity (PE), resp. soukromý kapitál. Co by si měl úplný laik pod tímto označením představit, abychom mu téma našeho rozhovoru více přiblížili?

Jiří: Právě naše skupina JET Investment Management (JET IM) se zaměřuje na investice v rámci PE. V praxi to znamená, že jsme vlastníky firem, které se snažíme co nejvíce rozvíjet, tak aby prosperovali. Gros našeho byznysu vlastně spočívá v investici do podniků, kterým se z nějakých důvodů nedaří, upadají nebo jsou dokonce v konkurzu. Naší specialitou je postavit je zpátky na nohy, tak aby si na sebe nejen zpětně vydělaly, ale byly silnými prosperujícími podniky v dlouhodobém horizontu. Každá z akvizic v našem portfoliu je z úplně jiného oboru, ale dohromady tvoří základní nelikvidní kapitál našeho fondu, a to s velkým potenciálem růstu. Nejen na konci roku se samozřejmě každá z firem zpovídá majitelům a referuje o tom, jak se podařilo naplnit plán hospodaření.

Michal: V private equity skupině Jet Investment Management působíš od minulého roku. Jaká je vaše historie a jak se vám daří v posledních letech? Můžeš uvést nějaká konkrétní čísla vašich historických výnosů?

Jiří: V naší skupině se za poslední rok udála celá řada změn. K prvnímu červenci 2015 založili původní majitelé skupiny Jet Investment fond a otevřeli se tak veřejnosti. Novým investorům tak de facto nabídli možnost participovat na stávajících projektech (PBS INDUSTRY, STROJÍRNY POLDI, MSV Metal Studénka, Less &Timber, Less&Energy), což samo o sobě přináší zajímavou výši návratnosti investice. Zároveň se skupině díky přílivu nového kapitálu otevírá příležitost k rozšiřování našich stávajících aktivit a především nákupu zcela nových akvizic, ať už v České republice či v regionu Střední a Východní Evropy. Do nového fondu se nakonec upsalo daleko více investorů, než jsme si původně dokázali představit, přičemž konečná výše investice přesáhla 3 miliardy korun. Už před přechodem na fondovou strukturu dlouhodobě dosahoval Jet Investment velmi atraktivních výnosů, téměř 50 %, a dividendový výnos v našem fondu odhadujeme na 12 – 14 % ročně, což potvrzují i čísla za rok 2015. Zkrátka, nabídli jsme potenciálním investorům to nejcennější, co máme – své zkušenosti a znalosti s řízením investic, navíc podpořené reálnými čísly.

Michal: Jaká je vaše investiční strategie? Na jaké investice se především zaměřujete?

Jiří: Sledujeme bedlivě všechny větší investiční příležitosti, které se v České republice objevují. Samozřejmě přitom věnujeme zvláštní pozornost takovým investicím, které by umožnily dále rozvíjet a posilovat firmy, které v portfoliu již máme. Jednoduše řečeno, když máme v portfoliu fabriku na zpracování dřeva, investice do závodu na výrobu nábytku by vedla k synergiím a tím k zajímavějším výnosům pro investory fondu.

Michal: Můžeš stručně popsat praktické stránky vašeho investičního procesu od screeningu potenciálních akvizičních kandidátů, přes proces nákupu, řízení společnosti a tvorbu, resp. zvýšení její hodnoty, až po její prodej, resp. exit?

Jiří: Každý investiční proces je vždy jedinečný. Někdy se díky upozornění externích poradců účastníme klasického tendru na prodej společnosti, jindy se nám zase podaří dostat k jednacímu stolu přímo s majiteli, kteří chtějí, například z generačních důvodů, svoji firmu prodat někomu, kdo ji bude dále rozvíjet. Zpravidla bývají majitelé opatrní a v rozhovorech o prodeji firmy se dlouho oťukáváme, je to taková reálná obdoba hry v šachy, musíte promýšlet každý svůj tah. Jakmile však firmu koupíme, je již řízení a snaha o zvyšování její hodnoty stejná – aktivní řízení, osobní účast a plné nasazení projektového manažera, který s danou investicí přišel a který danou firmu zná nejlépe. Ale pozor, nejde o krasojízdu jednoho člověka, vše je týmová práce! Ať už jde o projektového manažera, generálního ředitele či finančního ředitele dané firmy, všichni se konec konců zodpovídáme investorům.

Na vašem webu také zmiňujete, že v určitých případech může být vlastnictví společnosti ve vašem portfoliu časově neomezené. V jakých investičních případech to platí?

Jiří: To je jednoduché. Platí to v případech, kdy usoudíme, že firma má, s naším přispěním, stále kam se rozvíjet a růst. S přechodem na fondovou strukturu teď navíc máme dostatek prostředků k tomu, abychom takovému růstu výrazně napomohli, třeba už zmíněnými synergiemi. Já se aktivně starám o PBS INDUSTRY a STROJÍRNY POLDI a přesně o tyto synergické efekty se snažíme.

Michal: Jaké jsou vaše silné stránky ve srovnání s jinými private equity fondy?

Jiří: Velmi slušný, dlouhodobě stabilní track-record, kterého zakladatelé za svoji téměř dvacetiletou kariéru dosáhli. 

Michal: Jak vaše činnost probíhá po právní stránce, co se týče vlastnictví společností ve vašem portfoliu, výkonu manažerských funkcí a propojení se samotnou mateřskou skupinu Jet Investment?

Jiří: Soukromá investiční skupina Jet Investment Igora Faita se od března 2015 změnila na institucionální skupinu řízenou zcela novou investiční společností Jet Investment Management. Tato podoba umožnila vstup nových externích investorů. Licence ČNB pro českou investiční společnost zaměřenou na obhospodařování výlučně private equity fondů byla podle nového Zákona o investičních společnostech a investičních fondech udělena v ČR vůbec poprvé. V rámci prvního fondu nabízí JET IM fyzickým osobám i institucím podíl v kapitálově náročných investicích s potenciálně velmi zajímavým zhodnocením. Pod fond Jet I byly převedeny čtyři společnosti – PBS INDUSTRY, STROJÍRNY POLDI, MSV Metal Studénka a Less & Timber. 

Michal: Které společnosti máte aktuálně v portfoliu a jaký investiční příběh za nimi stojí?

Jiří: Každou ze čtyř společností z portfolia provází zcela rozdílný příběh. Nejstarší akvizicí je PBS INDUSTRY, která byla koupena již v roce 2004 v klasickém tendru, stejně jako STROJÍRNY POLDI, které spravujeme od roku 2006. Na rozdíl od nich jsme MSV Metal Studénku a Less & Timber museli vysoutěžit v rámci insolvenčních řízení v letech 2013 a 2014. Mimo fond pak spoluvlastníme Kordárnu Plus a Slovkord Plus, které patří do skupiny od roku 2010. Jet Investment za svou historii restrukturalizoval nebo reorganizoval přes 15 podniků a stál za dvěma prvními a zároveň největšími soudem povolenými reorganizacemi výrobních společností v České republice.

Michal: Jak velké je vaše portfolio, co se týče tržeb, aktiv a vlastního kapitálu?

Jiří: Všech pět podniků dohromady má dnes tržby kolem 6 miliard korun a zaměstnává asi 2800 lidí. Hrubý zisk bez odpisů (EBITDA) za loňský rok činí podle prvních odhadů celkem 630 milionů korun.

Michal: Kolik fondů spravujete a jaký jejich investiční horizont? Jaká je minimální investice externích investorů?

Jiří: Začali jsme s fondem Jet I, ve kterém jsou aktuálně čtyři firmy. Hodnota investice činila minimálně 10 milionů korun. Investiční horizont je 7-9 let. Další fondy se budou otevírat v následujících letech. Do konce roku 2017 plánujeme kapitál z fondu Jet I, který jsme získali od externích investorů, zainvestovat.

Michal: Máte v hledáčku také nějaké akviziční cíle v zahraničí?

Jiří: Ano, zajímáme se o všechny příležitosti doma i v zahraničí, ať už by šlo o dodatečnou investici pro naše stávající aktiva či investici do oboru, se kterým máme zkušenosti.

Michal: Jsi členem představenstva ve společnostech PBS INDUSTRY a STROJÍRNY POLDI. Co máš v rámci řízení těchto firem na starosti?

Jiří: Obě firmy jsou si velmi podobné, co se týče vývoje tržeb. Až do období krize měly obě firmy tržby přes jednu miliardu, po krizi ale spadly výrazně pod tuto hodnotu. Mým úkolem je společně s tamním managementem lépe využít potenciálu, které obě firmy skýtají. V průběhu roku 2015 obě společnosti zásadně obměnily zaměstnance ve vedení. Vzhledem k tomu, že tyto firmy jsou v našem portfoliu nejdéle, byl „manažerský svěží vítr“ v podobě nového vedení nutný. Do STROJÍREN POLDI jsme angažovali německého manažera Marcuse Pauelse, který má jako bývalý ředitel Avia Letňany již s řízením podniku v České republice zkušenosti. Očekáváme od něj rozšíření obchodních aktivit zejména v německy mluvících zemích a zároveň zavedení německé disciplinovanosti a přístupu. Do třebíčské PBS INDUSTRY zase od července na místo generálního ředitele usedl Jiří Koukola. Společnými silami chceme výkon firmy opět zvednout nad předkrizová čísla a také více diverzifikovat aktivity. Energetický sektor bude podle nás v následujících letech prožívat velmi zajímavý vývoj, a proto chceme být předem připraveni a využít všech potenciálních příležitostí. Energetika skutečně prochází extrémně náročným obdobím, kdy cena elektřiny neustále klesá a regulace a politická rizika v energeticky důležitých regionech se zvyšují. Zároveň u našich dlouhodobých zákazníků, kteří působí v globálním měřítku, pozorujeme, že poptávka ze zemí jako je např. Egypt, Turecko či Polsko bude v následujících letech růst.

Michal: Jak se snažíš přispět ke zvýšení hodnoty svých společností?

Jiří: Mám v podstatě dvě zásady, které jsem před svými kolegy vyložil na stůl hned v počátku naší spolupráce. Za prvé je to filosofie týmové spolupráce, bez níž nemá jakékoliv snažení smysl. Musíme táhnout za jeden provaz. Za druhé, náš zákazník je náš pán. Nepovažuji tuto frázi za klišé – ačkoliv do nekonečna omílaná, je prostě pravdivá! Mezi mé další kroky, kromě změny managementu, patří hledání co největších synergických efektů v rámci akvizic skupiny. Mnoho zákazníků našich firem můžeme oslovit společně, ne jako solitérní podniky, a to se širším spektrem produktů, například od výkovků svařenců až po obrábění. Na obzoru se rýsuje právě taková vzájemná spolupráce s globálními hráči, kteří jsou dlouhodobými zákazníky PBS INDUSTRY, STROJÍREN POLDI či MSV Metal Studénky.

Michal: Jedna společnost sídlí v Třebíči, druhá v Kladně, třetí v Brně. Asi trávíš hodně času za volantem, že? Kolik je tvá průměrná týdenní pracovní doba včetně cestování?

Jiří: Ano, snažím se být každý týden v Třebíči, v Kladně i v Brně. Zároveň se účastním obchodních jednání s nejdůležitějšími zákazníky obou firem, protože jejich zpětná vazba je pro strategická rozhodnutí a plány neocenitelná. Ročně najezdím asi 60 tisíc kilometrů, ale v dřívější práci v bankovním sektoru jsem za zákazníky jezdil taky, takže jsem zvyklý. Být v kontaktu s lidmi, se kterými se snažíte firmu rozvíjet a plnit ambiciózní cíle, je konec konců absolutní nezbytnost.

Michal: Jet Investment je velice aktivní také v umění a architektuře. Co je vaší motivací pro tuto činnost? Vidíte tam nějakou přidanou hodnotu pro váš private equity business?

Jiří: V této činnosti je velmi aktivní hlavně Igor Fait, který má svoji galerii Fait Gallery. Kromě toho, že je to jeho velký koníček, si takovou alternativní investiční činností samozřejmě diverzifikuje své portfolio.

Michal: Někde jsem četl, že je v Česku private equity fondů příliš mnoho a na druhou stranu v Česku není dostatek atraktivních akvizičních cílů. Co si o tom myslíš?

Jiří: Myslím, že atraktivních investičních příležitostí je relativně hodně, a to především z důvodu generační obměny, která v Česku aktuálně probíhá. Řada úspěšných podnikatelů totiž dosahuje důchodového věku a velmi často se rozhodují, zda růst firmy přenechají další generaci v rodině a pokud z nějakého důvodu nemohou, komu svoji firmu prodají.

Michal: Sportem investičních bankéřů či lidí v private equite je golf. Jak je to u tebe?

Jiří: Ke sportu jsem měl blízko odjakživa, ať už jsem hrál fotbal, tenis či chodil plavat. Golfu jsem se začal věnovat až po příchodu do Jet Investmentu. I když času na golfový trénink nemám mnoho a chyb při hře nedělám zrovna málo, jsem se svým HCP docela spokojen.  Je to ovšem jako s každým sportem či aktivitou, bez pravidelného tréninku nic nejde samo.

Michal: Občas slyším názory, že private equity fondy jsou jako kobylky, které společnosti vysají, vyplatí si tučné dividendy a extrémně je zadluží, že jim nejde ani tolik o dlouhodobý rozvoj podniku, zaměstnanosti a širší podporu celé společnosti a ekonomiky. Asi to nebude černobílé, že?

Jiří: Toto určitě není případ Jet Investment Management. Firmy, o které se starám, jsme získali v letech 2004 a 2006 – jsou v našem portfoliu desítku let a po celou dobu nám jde především o jejich rozvoj v dlouhodobém horizontu. Navíc, současná výměna managementu a plány na nové synergické efekty přece nejsou kroky, které bys dělal v touze ty společnosti vysát a odhodit. Naopak se snažíme najít nové či specializované firmy, které by danou investici ještě více posílili v teritoriu či daném oboru. I toto je úkol projektového manažera, který má hledat interní nedokonalosti a zároveň i příležitosti na trhu, které se objevují.

Michal: Osm let jsi působil v Citibank. Co tě přimělo změnit dres a z bankovnictví se přesunout do private equity, resp. průmyslového sektoru?

Jiří: Po čtrnácti letech působení na finančních trzích a s vyhlídkou na zavedení eura v České republice jsem se začal poohlížet po oboru, který by byl dlouhodobě perspektivní, kde by člověk mohl využít své teoretické a praktické znalosti z programu CFA a zároveň zkušenosti z globálních institucí. To přesně splňovala nabídka od Igora Faita na začátku roku 2014, která mě přivedla k rozhodnutí vstoupit do oblasti private equity. Musím říct, že moje očekávání bylo naplněno.

Michal: Co tě na private equity nejvíce baví?

Jiří: Je to neuvěřitelně pestrá práce. Žádný den není stejný. Jednou se člověk zaměří na nedokonalosti ve firmách, které má jako projektový manažer na starosti, podruhé řeší nové akviziční cíle, pak se zase musí zabývat právní či daňovou stránkou věci a tak dále. Při obchodních jednáních s globálními zákazníky se mi velmi hodí moje vzdělání na fakultě mezinárodních vztahů na pražské VŠE, i kvůli dobré znalosti té správné terminologie v němčině či angličtině. Při rozhodování o nabídce na koupi firmy se mi zase hodí mé znalosti z CFA programu, protože valuace firmy a jejího potenciálu není pouze o číslech, ale i určitých předpokladech, na které musí být člověk v rámci hodnocení firmy citlivý. A určitě se mi hodí zkušenosti z americké Citibank, jejíž vztah k zaměstnancům je postavený zejména na odměňování výkonů a na motivaci. Výhodou je, že nový management v PBS INDUSTRY a STROJÍRNÁCH POLDI má podobné zkušenosti a všichni se díváme stejnou optikou na rozvoj firmy a dosažení cílů.

Michal: Na závěr jedna otázka k tvému vzdělání. Od roku 2012 jsi CFA charterholder. Jak ti CFA Program pomohl v rozjezdu tvé kariéry? Vyplatí se podle tebe věnovat čas a úsilí tomuto studijnímu programu?

Jiří: Jak jsem již dříve uvedl, vysoká škola a odborný mezinárodní certifikát jako je CFA program je nejlepší možná kombinace ve spojení s praxí v globální instituci. Pak člověk může využívat teoretických i praktických zkušeností a už nesejde na tom, jestli se člověk stará o firmu v Třebíči, Kladně, ve Vídni či Zurichu. 


Michal: Jirko, moc děkuji za tvůj čas a cenné postřehy, a to i za členy naší CFA Society Czech Republic, kandidáty v programu CFA a další čtenáře. Přeji tobě i celé Jet Investment další úspěšné roky.

3 comments:

 1. Do You need Unsecured Personal Loan?
  debt consolidation, home improvements Loan?,
  Loan To start a new business.
  Car loans,Mortgage loans Business Loans?
  International Loans Personal Loans?
  Apply for a Loan from $3,000.00 to $10,000.000
  with no collateral required
  low interest rate as low as 2%
  email: abdullahibrahimlender@gmail.com
  whatspp Number +918929490461
  Mr Abdullah Ibrahim

  ReplyDelete
 2. JAK ZÍSKÁM SVÉ ÚVĚRY Z TÉTO VELKÉ SPOLEČNOSTI

  Ahoj milí lidé, jsem Linda McDonaldová, v současné době žijící v Austinu v Texasu v USA. V současné době jsem vdovou se třemi dětmi a v dubnu 2020 jsem byl ve finanční situaci zasažen a musel jsem refinancovat a platit účty. Snažil jsem se hledat půjčky od různých úvěrových společností soukromých i korporátních, ale nikdy s úspěchem, a většina bank odmítla můj úvěr, nedělejte plnou kořist tam, kde jsou ti, kteří jim říkají půjčovatelé vlastních peněz, všichni jsou podvodní, vše, co chtějí, je tvůj peníze a dobře od nich neslyšíte, udělali mi to dvakrát předtím, než jsem potkal pana Davida Wilsona nejzajímavější část je to, že moje půjčka byla převedena na mě do 74 hodin, takže vám doporučím kontaktovat pana Davida, pokud máte zájem získat úvěr a jste si jisti, že mu můžete splácet včas, můžete ho kontaktovat e-mailem ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Žádná kontrola kreditu, žádný spolupodnikatel pouze s 2% úrokovou sazbou a lepšími splátkovými plány a plán, pokud musíte kontaktovat jakoukoli firmu s odkazem na zajištění půjčky bez zajištění, kontaktujte pana Davida Wilsona dnes ohledně vaší půjčky
  Nabízejí všechny druhy kategorií půjček, které
  Krátkodobá půjčka (5 let)
  Dlouhodobá půjčka (20_40)
  Mediální termínovaná půjčka (10_20)
  Nabízejí půjčku jako
  Úvěr na bydlení ............., Obchodní úvěr ........ Dluhový úvěr .......
  Studentská půjčka .........., Business startup úvěr
  Obchodní úvěr ......., firemní úvěr .............. atd
  E-mail .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Pokud jde o finanční krizi a půjčku, pak David Wilson půjčka finanční je místo, kam jít, prosím, řekněte mu, že paní Linda McDonaldová vás řídí, hodně štěstí ................... ....

  ReplyDelete
 3. Get a personal loan Easy Loan's available here apply from $3,000 to $20,000,000 within 24 hours upon request. Other types of loans are also available in less than 48 hours. Contact me as needed. Contact Us At :abdullahibrahimlender@gmail.com
  whatspp Number +918929490461
  Mr Abdullah Ibrahim

  ReplyDelete