Do cen a do melounů se nevidí

07:06 0 Comments


Michal Mareš, CFA

Úvaha o oceňování kapitálových aktiv.  Přiměřená tržní hodnota a cena: přesnost a relevance.
Parafráze italského přísloví – zde pro oblast oceňování kapitálových aktiv – je výstižnější než původní verze[1].  A je politicky korektní.  Finanční analytici denně pracují s informacemi o obchodovaných cenných papírech nebo cílových investicích a porovnávají pozorované tržní ceny a kalkulované investiční hodnoty.  Stanovení přiměřené tržní hodnoty naráží na schopnost dostupná data adekvátně zpracovat a správně interpretovat.  Ale i na schopnost najít vstupní parametry, které jsou předpokladem pro uplatnění relevantních teorií. 

0 komentářů: