Drahé kovy nemusejí být dobrou investicí

08:21 1 Comments


Pohyby na trzích aktiv jsou běžným jevem. Investoři mají v zásadě na výběr mezi vyššími očekávanými výnosy a nižším rizikem. Preference výnosnosti je spojena s vyšší rizikovostí investičních instrumentů, a naopak, rizikově averzní investoři by měli očekávat nižší výnosnost. Obecně jsou za riziková aktiva považovány především akcie. Oproti tomu, za „bezpečný přístav“ bývají považovány drahé kovy, a to jak z pohledu rizika, tak výnosnosti. Následující analýza prokazuje, že to může být omyl.
Zaměřujeme se na srovnání investic do zlata a stříbra, a cenných papírů v podobě akcií – v tomto případě využijeme jeden z akciových indexů, Dow Jones Industrial Average, DJIA. Údaje z americké ekonomiky lze, vzhledem k vyspělosti akciového trhu, považovat za reprezentativní. Začátek analyzovaného období (4. Q 2005) je spojen s předkrizovým stavem amerických (a dalších) trhů.

1 komentářů:

Prague Should Dance the BREXIT Fandango

07:45 17 Comments


Would You Care to Dance?
Prague is that shy girl sitting in the corner. She doesn’t realise she’s the prettiest girl in the room. As Paris, Frankfurt and Madrid strut their stuff and even Dublin, Warsaw and tiny Luxemburg show their moves; Prague has thus far refused to dance. The other European cities are, of course, all dancing the Brexit fandango: Seductively putting forward their credentials as a safe harbour for firms, especially professional service firms, relocating activities from London in response to Britain’s decision to leave the European Union (EU).
But what of Prague? Prague has so far been noticeably absent in putting itself forward as a destination. That is a mistake. It is the author’s opinion, and an opinion shared by many fellow Brits, that Prague has a lot to offer. The Czech government, CzechInvest and the City of Prague, shouldn’t be shy in outlining the case for relocation to the Czech Republic.

17 komentářů: