Jakub Pivoluska: "Zůstal ve mě dobrý pocit z toho, že jsem diplomku nenapsal jen a čistě do šuplíku"

07:00 2 Comments


Jakub Pivoluska vystudoval v roce 2013 Vysokou školu ekonomickou v Praze v oboru Finanční inženýrství na Fakultě financí a účetnictví. Vystudoval také magisterský program na London School of Economics and Political Science a úspěšně absolvoval zkoušku CFA druhé úrovně. V roce 2012 byl členem vítězného týmu v rámci studentské soutěže CFA Institute Research Challenge. Michal Stupavský, CFA v polovině srpna uskutečnil s Jakubem krátké interview na téma jeho diplomové práce, která v letošním roce vzbudila velkou mediální pozornost.
Jakube, přibližně před čtvrt rokem se média začala intenzivně zajímat o tvoji diplomovou práci. Co bylo jejím tématem a jak si se k němu vlastně dostal?
S panem docentem Witzanym, garantem oboru Finančního inženýrství na VŠE, jsem diskutoval téma na diplomku. Pan docent mi navrhnul psát o modelování úrokových měr s praktickou aplikací na ocenění swapových transakcích, které v minulosti uzavřelo Ministerstvo financí. Dostaly se k němu určité podklady, které mi předal. Ve finále jsem se věnoval range accrual swapu z roku 2005 se splatností v roce 2020.
Ten swap byl problematický, o co přesně šlo?
Klíčovým problémem bylo, že při uzavření byly podmínky transakce velice vychýlené ve prospěch banky, což znamená, že pro Ministerstvo financí byly naopak značně nevýhodné. Pokud by banka uzavřela protiobchod a uzavřela si pozici za neutrálních tržních podmínek, měla by zisk v řádu 3 miliard korun. Dalším problémem bylo, že tento swap nebyl ve finále ani tolik zajišťovacího rázu, jako spíše spekulativního.
Jaké metody ocenění si použil? Všechny ti daly stejný výsledek?
Použil jsem tři modely stochastického modelování úrokových sazeb a to Vašíčkův, Ho-Lee a Hull-White model. Všechny mi daly obdobný výsledek nevýhodnosti swapového kontraktu pro stát.
Jak dlouho si na práci pracoval?
Pracoval jsem na ní poměrně dlouho v průběhu roku, co jsem studoval v Londýně. Hodně času jsem strávil načítáním podkladů k teorii, přičemž asi půl roku jsem dával dohromady právě teoretickou část. Je samozřejmě otázka, nakolik jsem při tom byl efektivní a při zpětném pohledu si myslím, že by to šlo i rychleji. Samotná praktická část, tedy valuace mi trvala přibližně tři týdny. Pro kontrolu jsem valuaci udělal také na terminálu Bloomberg, která poté sloužila jako určitý benchmark k mým vlastním výpočtům.
Co pro tebe bylo při psaní diplomové práce nejtěžší?
Rozhodně to bylo pochopení teorie modelů a hlavně její aplikace, což v mém případě bylo stochastické modelování úrokových sazeb. V praxi to znamenalo naimplementovat modely do Matlabu, nakalibrovat je na tržní data a provést Monte Carlo simulace.
Jak probíhala obhajoba? A co říkala na závěry tvé diplomové práce akademická komise?
Obhajoba proběhla v sprnu 2013 a byla velice rychlá. Odprezentoval jsem připravené slidy s hlavními výstupy z mé práce a pak už pouze probíhala diskuse. Něměl jsem tam nic kontroverzního. Vedoucí i oponent práci předtím prošli, zkontrolovali ji a měli jen několik doplňujících dotazů.
Jak se to vlastně událo, že se o tvoji diplomovou práci začala zajímat média? Co bylo klíčovým spouštěčem?
K novinářům se asi nějakým způsobem dostal audit od ministerstva, pak se dostali k vedoucímu mé práce docentovi Witzanymu a někdo jim pak dal tip na moji diplomku, která je veřejně přístupná na internetu. V jednom květnovém týdnu mě ve středu novináři z Hospodářských novin kontaktovali, ve čtvrtek vydal pan ministr Babiš tiskovou zprávu, že podává trestní oznámení, v pátek se do novin dostali první zprávy o auditu a v pondělí vyšel článek o mě a panovi Witzanym.
Je pro tebe momentálně téma tvé diplomové práce ještě živé nebo je to už minulost?
Už je to spíše minulost. Náhlá vlna zájmu, kterou článek v novinách vyvolal, odezněla tak, jako i přišla. Především ale ve mě zůstal dobrý pocit z toho, že jsem diplomku nenapsal jen a čistě do šuplíku.
Jakube, moc ti děkuju za tvůj čas a cenné postřehy, a to i za kandidáty v programu CFA a naše členy CFA Society Czech Republic. Zároveň ti přeji spoustu dalších úspěchů ve tvé další profesní kariéře.
2 comments:

 1. Great post you shared, you have now become top of my list. You were unknown to me before but have found your content to be fantastic.Inventory Verification
  CA Firms
  AP Vendor Helpdesk

  ReplyDelete
 2. Phenomenal blog. You put Good stuff. All the subjects were cleared up briefly. so quickly appreciate for me.Thanks for sharing. Duplicate Payment Recovery | AP Vendor Helpdesk
  Duplicate Invoice Audit

  ReplyDelete