Patrick Vyroubal, CFA, portfolio manažer, ČSOB Asset Management

13:14 1 CommentsPatrick v současnosti pracuje jako portfolio manažer ve společnosti ČSOB Asset Management, kde má na starosti správu akciových fondů zaměřených na vyspělé trhy (USA, Evropa, Japonsko) a ČR. V roce 2003 dokončil studium na Vysoké škole ekonomické v Praze (Fakulta mezinárodních vztahů) a od roku 2013 je držitelem certifikátu CFA (certifikovaný finanční analytik). V minulosti pracoval v útvaru exportního a strukturovaného financování v ČSOB, dále pak jako akciový analytik ve společnostech Atlantik finanční trhy a ČSOB Asset Management.

Medailonek Patricka.

Upoutávka na třetí ročník České investiční konference.
Máte-li zájem se zúčastnit letošního ročníku České investiční konference, zaregistrujte se prosím zde: http://ceskainvesticnikonference.cz 

Odpovídá: Patrick Vyroubal, CFA, portfolio manažer, ČSOB Asset Management
1.    Co vás nejvíce baví na investování?
Rád pracuji s čísly a grafy a vyhovuje mi, že se jedná o aktivitu analytické povahy. V investování je navíc obsažena určitá soutěživost díky snaze dosáhnout co možná nejlepšího výsledku.

2.     Z čeho nejvíce čerpáte nové poznatky a vědomosti?
Při své práci věnuji asi nejvíce času čtení nejrůznějších reportů zaměřených na strategickou alokaci, makroekonomiké analýzy, analýzy konkrétních firem, zprávy popisující dění na trzích, ze kterých následně čerpám informace pro rozhodování v navazujícím investičním procesu. Pokud mi čas dovolí, rád si přečtu i nějakou knihu zaměřenou na finanční trhy.

3.     Máte nějaké investiční vzory?
Asi nemá smysl snažit se někoho kopírovat, protože každý má vlastní styl myšlení a rozhodování, takže podobný princip investování může vést k výrazně odlišným výsledkům. Nicméně kdybych měl zmínit jedno jméno, byl by to George Soros, který si uvědomuje, že trhy nejsou dokonale efektivní, protože kdyby tomu tak bylo, pak by neexistovaly ani bubliny, ani krize. I když trhy směřují dlouhodobě k rovnováze, stav rovnováhy je vzácný, a navíc velmi nestabilní. Souhlasím s jeho názorem, že ceny, vnímání účastníků trhu a fundament se vzájemně ovlivňují, což například vede k tomu, že růst ceny přiláká další nakupující, kteří způsobí další růst ceny až do doby, než nastane bod zvratu. Názory účastníků trhu se proto někdy stávají sebenaplňujícím proroctvím.

4.  Vzpomenete si na příklad vlastní investiční chyby, která vám dala větší ponaučení a posunula vás o kus vpřed?
Někdy bývá kontraproduktivní snažit se získat o něco příznivější nákupní či prodejní cenu.  V konečném účtování by to ale nemělo hrát významnou roli. Daleko větším rizikem je situace, že investiční příležitost může zmizet během nečekaně silného pohybu ceny akcie.

5.     Máte nějaké oblíbené země z hlediska investování?
Aniž bych se snažil hnát za potenciálem vysokého výnosu, který je v některých rychle rostoucích ekonomikách vykoupen vyšším rizikem, dlouhodobě favorizuji Spojené státy americké, které jsou zároveň největším trhem světa a představují zhruba polovinu světové tržní kapitalizace. Pro někoho to může být nudná a alibistická volba, avšak tato země v posledních letech dokazuje, že se velmi dobře vypořádala s předchozí krizí a její firmy jsou v celosvětovém měřítku relativně konkurenceschopnější. Jsou totiž navyklé působit v ostrém konkurenčním prostředí na domácím trhu, a když k tomu zohledníme skutečnost, že nejkvalitnější lidský kapitál má tendenci stahovat se do USA, pak průměrná americká firma by měla být papírově silnějším soupeřem pro firmy z jiných zemí světa.

6.     Jakým typům investic se snažíte vyhýbat?
Určitě nepovažuji za vhodné investovat do začínajících firem, které neustále vykazují ztrátu v hospodaření i při silně rostoucích tržbách. To je spíš loterie a úspěch je otázkou štěstí. Většinou se také nevyplácí účastnit se IPO, které bývají v průměru oceněny vysoko, což je v logickém zájmu vlastníka i investičních bank, které se podílejí na celém procesu uvedení firmy na burzu. Menší investoři mají navíc malou šanci získat akcie za upisovací cenu, protože emitenti v primárním úpisu preferují velké investory. Existují studie, které došly k závěru, že v případě nákupu akcie na sekundárním trhu na konci prvního obchodního dne po IPO zaostává průměrný výnos z takové investice o několik procentních bodů za výnosem trhu. Častým rysem IPO je totiž fakt, že akcie posílí hned po začátku obchodování, čímž se vyčerpá krátkodobý potenciál, pokud je tedy v akcii vůbec obsažen.

7.     Co vás v letošním roce nejvíce překvapilo?
Musím, říct, že to asi byla reakce trhů na výsledek britského referenda o vystoupení z Evropské unie. Po očekáváném silném výprodeji se trhy začaly rychle zotavovat a brzy vymazaly utrpěné ztráty. Osobně jsem očekával, že panika na trzích vydrží o něco déle. Na druhou stranu se vlastně ještě nic nestalo. Velká Británie zatím ani nezačala vyjednávat o podmínkách budoucích vztahů s Evropskou unií, o jejichž dopadu zatím můžeme pouze spekulovat.

8.   Kdybyste dnes věděl, kdo v USA vyhraje prezidentské volby, promítlo by se to nějak do vašeho portfolia?

Myslím si, že téměř vůbec. Záleželo by samozřejmě na tom, zda by některý prezidentský kandidát oznámil konkrétní opatření, která by měla silný vliv na nějaký sektor či odvětví. Nečekám, že by se americká ekonomika vyvíjela výrazně odlišně, ať už vyhraje kterýkoli z prezidentských kandidátů. Navíc předvolební sliby a rétorika se mnohdy odlišují od budoucí reality.

1 comment:

  1. Díky za představení tohohle člověka. Kdysi jsem od něj hodně četl články. I když je pravda, že jich je trochu poskrovnu. Nicméně věci jako půjčka na auto a podobné věci, ty má zpracované fakt pěkně a dají se u něj najít i dobré rdy na to, jak si půjčit skutečně výhodně a tak, aby z toho měly prospěch obě dvě strany.

    ReplyDelete